top of page
Historie.png

HISTORIE

V DOBÁCH DÁVNO MINULÝCH

19. STOLETÍ

Studánka Grantl stojí zřejmě v mimořádně příznivé lokalitě. Dávno před vznikem miniaturní kapličky tu podle legendy bratrstvo kazatelů konávalo své tajuplné obřady. Jeho členové údajně vládli nevídanými schopnostmi. Když došlo dřevo na ohýnek, jeden z nich mávnutím ruky vykouzlil hromádku paliva. Prý dovedli létat a čarovat z vody. Bohužel, dochoval se jen nepatrný zlomek celé pověsti. v pozdějších dobách tudy vedla Zlatá stezka.

8428b.jpg

2014 A DÁLE

Zakoupení domu a pozemku naší rodinou. I nám se tu "dějí zázraky" a budeme rádi, když tato energie bude působit

i na Vás.... Dle PhDr. Jana Jílka : 

 

,,Toto je už velmi vzácná intenzita vyzařování energie místa. Je to podpůrná geo-energie pro domácnost lidí, kteří rádi pracují doma, kteří doma studují nebo dělají tvořivou práci; v jejichž životě se práce a volný čas překrývají a jsou stejně důležité. Je to také velmi podpůrná geo-energetická hladina domova pro ty, kdo se chtějí duchovně vyvíjet.Váš organismus dostává velmi silný proud energie.Tato intenzita vyzařování energie má silný inspirující účinek a vytváří dobré podmínky pro rozvoj tvořivosti a spirituální růst.Je to perfektní energie pro pracoviště, kde se vyžaduje hodně psychické pružnosti, improvizace, čilosti a plynulosti; ale hodí se také pro náročnou manuální práci. Oba tyto druhy práce spotřebují hodně energie - a ta je tu k dispozici.Toto je také vyhovující energie pro dovolenou a vůbec pro volný čas. Obecně řečeno, pro dovolenou je nejlepší co nejvyšší energie."

Poutní kostel Panny Marie Sněžné na jižním okraji města byl postaven v letech 1850 - 1867 v novorománském slohu podle plánů domácího zednického mistra Jana Buchingra pro velké množství poutníků, kteří přicházeli do Kašperských Hor každoročně na pouť 5. srpna. Tradice mariánských poutí je živá dodnes a nebyla přerušena ani za komunistického režimu. Při severní stěně kaple vyvěrá vydatný pramen, jehož voda byla prohlašována za léčivou.  

zazracna_zahradka_025.jpg
zazracna_zahradka_003.jpg
bottom of page